Yayınlar Geri

Putların Kırılması (Bakara 4)

Bakara Sûresi, Allah’ın kullarına nefsi ve vücûdu terbiye etmenin yollarını öğrettiği çok büyük lütuf olan bir sûredir. Bütün insanlığın ortak sorusu olan “Ben bu...

Detaylı Bilgi...

Kenan Rifâî ile Aşka Yolculuk

Mânevî yaşamı bugün âdeta bir çöle dönüşmüş günümüz Türkiye’sinde, bir modern zamanlar Râbia’sı olan Cemâlnur Sargut Hanımefendi,...

Detaylı Bilgi...

İrfan Sofraları 1

İrfan, nefsini ıslah ettikten...

Detaylı Bilgi...

Affın Kapısı Tövbe

Kul, rahmet-i ilâhîyi idrak etmek ve kendi aczini bilmek...

Detaylı Bilgi...

Hz. Ya'kûb (Fusûsu'l Hikem 8)

Dünyaya dair her rütbe ve her ilim geçici ve...

Detaylı Bilgi...

Rûhu Allah'a Yükselten Oruç

“Geldi Ramazan ayı. Ey ay yüzlü yar. Oruç tut ve...

Detaylı Bilgi...

Kadınlık Makamının En Yücesi (Meryem Sûresi 16-29. Âyet)

İslâm’da Hz. Meryem, sadâkat, samimiyet ve itaatin en yüce sembollerinden...

Detaylı Bilgi...

Hz. İsmâil (Fusûsu'l Hikem 7)

Görülüyor ki herkes kendi Rabb’i olan isme tâbidir. Bu yüzden...

Detaylı Bilgi...

İbâdet ve Dua

“Dua ibadetin özü, hülasasıdır.” (Hadis) “Kendisine duâ kapısı açılan kimseye rahmet kapısı da açılmış demektir.” (Hadis-i...

Detaylı Bilgi...

Gözlerin Nûru Namaz

Arapçada salât, ateş mânâsına gelen “salye” kökünden alınmıştır. Eğri bir ağaç (odun) doğrultulmak istendiği zaman ateşte...

Detaylı Bilgi...

Höre

„Der Sufismus ist die Reise, die der Mensch in das...

Detaylı Bilgi...

Hz. İshak (Fusûsu'l Hikem 6)

“Her nereye yüzünüzü çevirseniz Hakk’ın bir vechi (yüzü) oradadır.”(Bakara 115) Büyük mutasavvıf İbnü’l-Arabî Fusûsü’l Hikem’in Hz....

Detaylı Bilgi...

Ya Allah'ın Sevdikleri

Velîlerden birisi, bir gün câminin avlusunda otururken yanına bir zat...

Detaylı Bilgi...

Mülk Sûresi (Tebareke)

“Mülk Sûresi’ni okuyan kimse Kadir gecesini ihyâ etmiş gibi olur.”...

Detaylı Bilgi...

Hz. İbrahim (Fusûsu'l Hikem 5)

Sıddık, nebî, resûl, imam… Ve Allah’ın halîli (dostu) bir...

Detaylı Bilgi...

Açık Denize Yolculuk

Mutasavvıflar Kehf sûresinin 109. ayetini şöyle yorumlar: “Bütün ağaçlar...

Detaylı Bilgi...

Kur'an ile Var Olmak

“Kur’an, Peygamber’in mânâsı ve Allah’ın ahlâkını yansıtması hasebiyle ebedi ve ezeli dirilerdendir....

Detaylı Bilgi...

Allah'ıma Sefere Çıktım

“Bu âleme gelmekten maksat, maddeden mânâya, kuldan Hakk’a doğru alınan...

Detaylı Bilgi...
1 2 3
Haber Grubu
Cemalnur Sargut'un ders, konferans ve televizyon programları ile ilgili duyuruların yapıldığı gruba katılmak için duyurucemalnurorg+subscribe@googlegroups.com adresine boş bir mail gönderebilirsiniz.