Yayınlar Geri

Sohbetler

Tasavvuf, insanın çevresiyle kurduğu ilişkiyi Allah’la irtibat olarak algılaması ve...

Detaylı Bilgi...

Hz. Nuh (Fusûsu'l Hikem 3)

Zaman bakımından Hz. Muhammed’den (s.a.s) önce...

Detaylı Bilgi...

Yaratılış Sırrı (Meryem Suresi 1-15. Âyet)

Meryem Sûresi yaratılış hakikatini anlatırken, Allah’ın Rahman ve Rab isimlerinin...

Detaylı Bilgi...

İnsân-ı Kâmil'in Hakîkati (Bakara 3)

Bakara Suresi’nin bu bölümü her şeyin hakikati olan Hz. Âdem’den bahseder ki Allah onu iki eliyle yaratmıştır. Allah’ın lütuf...

Detaylı Bilgi...

Aşktan Dinle

Azalarak çoğalmanın…

Detaylı Bilgi...

Hz. Şît (Fusûsu'l Hikem 2)

Hz. Peygamber’in “Ben...

Detaylı Bilgi...

Nefsin İç Yüzünü Tanımak (Bakara 2)

Hz. Peygamber bir hadiste şöyle buyuruyorlar;“Münafığın alâmeti üçtür; konuştuğu zaman sözüne yalan karıştırır,...

Detaylı Bilgi...

Cân-ı Candır

Cân-ı candır Hazret-i Ahmed Muhammed Mustafa Tende hem rûh-i...

Detaylı Bilgi...

Osmanlı Pâdişahlarında Peygamber Sevgisi

Üç kıtada fethettiği yerlerde yıllarca rahmetle hükmeden Osmanlı İmparatorluğu’nun mayasında ve adaletinin temelinde “Peygamber...

Detaylı Bilgi...

Şems

Halk benim, hâne benim,

Detaylı Bilgi...

Hz. Âdem (Fusûsu'l Hikem 1)

Araştırmacı ve yazar Cemâlnur Sargut‟un, Şeyh-i Ekber İbn-i Arabî'nin, Hz. Peygamber‟in Tanrı hakkındaki bilgisinin niteliğini, hikmetin çeşitli yönlerinin 27 peygamberdeki temsilliyetini ve onların hakikatlerini anlattığı...

Detaylı Bilgi...

Kâbe'nin Hakîkati

Kitap Kâbe’nin hakîkatini, tarihçesini, Kâbe’de ibadet ederken yapılan hareketlerin iç mânâsını, Kâbe ile ilgili âyetlerin zahirî ve batinî hakîkatini anlatmak ve Kâbe’den maksadın kâmil insanın...

Detaylı Bilgi...

Îman ve Küfür (Bakara 1)

‘Garip gönlümün Cemâlnûru sultanım, bu Bakara şerhi bendenize gökten inen,...

Detaylı Bilgi...

Dinle

Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan, farklı din, dil ve ırka mensup...

Detaylı Bilgi...

Ey İnsan (Yâsîn Sûresi)

Hz. Peygamber Yâ-Sîn sûresini “Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’ân ‘ın...

Detaylı Bilgi...

Kenan Rifâî ile Aşka Yolculuk

Sn. Sadık Yalsızuçanlar'ın Cemalnur Sargut ile yaptığı sohbetlerden derlediği kitabın 2. baskısı Timaş Yayılarından çıkmıştır. Sn. Sadık Yalsızuçanlar kitabı şöyle sunmuştur:...

Detaylı Bilgi...
1 2
Haber Grubu
Cemalnur Sargut'un ders, konferans ve televizyon programları ile ilgili duyuruların yapıldığı gruba katılmak için duyurucemalnurorg+subscribe@googlegroups.com adresine boş bir mail gönderebilirsiniz.