Türk Kadınları Kültür Derneği - İstanbul Şubesi'nce hazırlanan belgesel. Sema'nın manası Mesnevi'nin ilk kelimesi ile açıklanıyor.
Haber Grubu
Cemalnur Sargut'un ders, konferans ve televizyon programları ile ilgili duyuruların yapıldığı gruba katılmak için duyurucemalnurorg+subscribe@googlegroups.com adresine boş bir mail gönderebilirsiniz.