Eserleri

Index

Eserleri:
Mukteza-yı Hayat,
Camille Flammarion’dan tercüme Dünyanın İnkılabı,
Rehber’i Salikin,
Tuhfe-i Ken’an,
Ahmed-er Rifai,
İlâhiyât-ı Ken’an, (ilâhileri ve besteleri)
1 cilt şerhli Mesnevi-i Şerif.

Fakat Ken’an Rifâî’nin asıl eserleri insanlardır. Server Hilmi Beyefendi, Hattat Aziz Efendi, Osman Beyefendi, Cemal Beyefendi, Nazlı Sultan, Semiha Cemal, Sâmiha Ayverdi,Sofi Huri, Safiye Erol, Meşkûre Sargut, Nezihe Araz, vs.

Ken’an Rifai yaşayan Kur-an’dır. Peygamber efendimizin ahlakını yaşayarak , herkesi ve herşeyi Hak bilip etrafındakileri de bu tevhid cennetinin birlik ve huzuruna davet etmiştir.

Yüce maneviyatını, madde dünyasında muazzam tevazu ile gizleyebilmek hüner ve dehasını göstermiştir. O, zamandan ve mekandan müstakil olan bu maneviyatı, mutlak ve samimi bir yoklukla örtmüş, sade, basit, iddiasız, şatafatsız, gösterişsiz bir insan olarak cemiyet içinde feragatli, mütevazi ve hep geri planda kalmayı tercih ve temin etmiştir. Onun içindir ki mücahitliğini, adaletini, cömertliğini, müsamahasını, vefa, merhamet, iyi zan, sabır, tahammül hulasa eksiksiz bir insanlık tablosunu vücudu noktasında toplayıp gizlemiştir.

Haber Grubu
Cemalnur Sargut'un ders, konferans ve televizyon programları ile ilgili duyuruların yapıldığı gruba katılmak için duyurucemalnurorg+subscribe@googlegroups.com adresine boş bir mail gönderebilirsiniz.